Nivelmanipulaatio ja mobilisaatio

Nikama - ja nivel käsittelyä käytetään erityisesti rangan ongelmissa, mutta myös raajojen nivelten ongelmissa.

Manipulaatiossa nivel viedään nopealla liikkeellä ääriasentoon, jolloin nivelestä voi kuulua napsahtava ääni.  Mobilisaatiossa nivel liiutetaan toistuvasti ääiasenoon ilman voimakasta ääriliikettä. Molemmilla tekniikoilla liike saadaan kohdistettua juuri siihen niveleen sekä siihen suuntaan kuin liikerajoitus on.

Potilaan omilla liikkeillä liikettä ei pysty kohdistamaan näin tarkasti, jolloin ilman manipulaatiota tai mobilisaatiota niveleen voi  jäädä liikehäiriö ja kipu.

Näyttö manipulaatio hoitojen hyödyistä tutkimuksissa on melko vahva akuuteissa kivuissa. Manipulaatiohoitojen antajien tulee olla asianmukaisesti koulutettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä kuten OMT-fysioterapeutteja.