Hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoito

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on yleisin huimausta aiheuttava sairaus. Sen oireena on kiertävä, muutamia kymmeniä sekunteja kestävä huimaus, joka liittyy pään asennon muutoksiin. Oireen aiheuttaa sisäkorvan kaarikäytävään kulkeutunut sakka, joka liikkuessaan antaa herkille sisäkorvan aistinsoluille väärää informaatiota pään liikkeistä.

Lääkkeeksi riittää sakan poistaminen kaarikäytävästä asentohoidolla asiantuntevalla opastuksella. Käytämme Suomessa yleisimmin käytettävää
Tayks:n korvasairauksien erikoislääkärin dosentti Tapani Rahkon tutkimus- ja hoitomenetelmää. Hoidossa käytetyt liikesarjat ja suunnat riippuvat siitä, missä kolmesta kaarikäytävästä sakka on oireita aiheuttamassa ja kummasta puolesta on kyse.